Weetjes

 
Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?

Wij slaan geen cookies op of andere gebruikersgegevens op.
De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor de Roefeldag Vaassen van het jaar van inschrijving. Al je gegevens worden per 31 december van het geldende jaar vernietigd.
Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de boven genoemde bindende voorwaarden.

Kan ik mij ook alleen opgeven om te roefelen?

Ja dat kan, ben je alleen of met z'n tweeen dan kun je per mail opgeven, je wordt dan in een groepje met andere kinderen ingedeeld!

Kan ik altijd bij mijn voorkeur roefelplek roefelen?

Nee, wij doen ons uiterste best om iedereen naar wens in te delen maar soms lukt dat niet.
Je kunt ervan uitgaan dat alle roefelplekken leuk zijn!

Hoe voorkom ik dat ik bij dezelfde Roeflplek kom?

Je kunt bij bij het inschrijven op het formulier aangeven op welke Roefelplek je al geweest bent!

Wanneer is de Roefeldag?

Dit jaar wordt er geroefeld op woensdagmiddag 25 september 2019.

Hoe oud moet je zijn om in Vaassen te mogen roefelen?

Kinderen mogen al vanaf 9 jaar (mits in groep 6) meedoen met het roefelen. De maximum leeftijd is 11 jaar.

Met hoeveel kinderen in een groepje ga je Roefelen?

Het is mogelijk om met drie of vier kinderen in een groepje te gaan roefelen.

Moet er per se een volwassene mee?

Ja, bij iedere roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden. De medewerkers van de roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun bedrijf en het sturen van de activiteiten. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven!

Mogen er ook meer begeleiders mee?

Nee, liever niet. Per groepje wordt gerekend op een begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.

Mogen kinderen met een handicap ook roefelen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?

Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade wel vergoeden. Als een roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn WA-verzekering. Stichting Roefeldag Vaassen sluit jaarlijks ook een evenementenverzekering af voor de roefeldag.

Is roefelen alleen voor kinderen uit Vaassen?

De roefeldag is voor alle kinderen die wonen in Vaassen en de directe omgeving. Dus ook voor de kinderen die niet in Vaassen naar school gaan. Kinderen uit Epe kunnen op dezelfde dag ook Roefelen in hun eigen dorp.

Hoe kunnen we op tijd op de volgende plaats zijn?

De medewerkers van de roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft en zullen er best rekening mee houden dat je op tijd op het volgende adres moet zijn. Wij denken dat de 15 minuten waarin we voorzien hebben om van de ene naar de volgende roefelplaats te gaan meestal wel voldoende zijn.

Wat kost het eigenlijk dat roefelen?

Roefelen is helemaal gratis voor alle kinderen en voor de deelnemende bedrijven. Draagt u het Roefelen een warm hart toe? Dan kunt u Vriend van het Roefelen worden. Kijk hiervoor op de pagina Vrienden.

Copyright © 2021 Stichting Roefeldag Vaassen - - 25 september 2019 - info@roefeldag-vaassen.nl - Alle rechten voorbehouden.