Roefelen in Vaassen

  • 2-2015
  • 4-2015
  • 5-2015
  • 7-2015
  • 8-2015
  • 9-2015
  • 2016-02
  • 2016-05

Roefeltijdperk in Epe en Vaassen helaas voorbij

Met heel veel plezier en inzet hebben de Roefelstichting Epe en Roefelstichting Vaassen zich ingezet voor de jongste inwoners van onze gemeente. Door een roefelstage bij verschillende bedrijven in onze gemeente, leerden kinderen de verschillende vakken die er zijn. Van de supermarktbranche tot de technische sector, van een bank tot een autorijschool en van een ijssalon tot aan een hovenier. Maar het stopt.

Normaal gesproken wordt er rond deze tijd door honderden kinderen in Epe en Vaassen geroefeld bij tientallen bedrijven en organisaties. Groepjes kinderen fietsen met hun ouders, van Roefeladres naar Roefeladres. Goed herkenbaar aan hun groene rugzakjes.

Dit is de 2e keer op rij, dat dit vanwege de coronamaatregelen niet door kan gaan. En dat is enorm jammer. Voor ons als stichtingen, voor de bedrijven die vol trots al die jaren hun deuren open hebben gezet en voor de kinderen die een kijkje in de keuken van ondernemers mochten nemen.

Corona zorgt voor verandering
Door corona zijn verschillende vanzelfsprekendheden komen te vervallen. Vanuit de scholen merken we dat er minder behoefte is voor de roefeldagen, bedrijven hebben in deze tijden genoeg aan hun eigen bedrijf en hebben daarbij alle inzet nodig en andere bedrijven zijn nog herstellende van de coronaperiode. Ditzelfde geldt voor de vrijwilligers en bestuursleden van de verschillende roefelstichtingen; ook zij hebben in de afgelopen twee jaar andere vrijwillige functies opgepakt.

Een andere bijkomstigheid was, dat de landelijk Roefelstichting wordt opgeheven. Voor ons lokaal betekent dit, dat wij in het nieuwe jaar eigenlijk de hele organisatie, het netwerk en de sponsoring opnieuw op zouden moeten zetten en dat is voor ons ondoenlijk.

Vandaar dat beide besturen hebben besloten om de Stichting Roefeldag Epe en de Stichting Roefeldag Vaassen op te heffen en om helemaal te stoppen met Roefelen in deze dorpen.
We kijken terug op een aantal geweldige jaren met het Roefelen en bedanken onze sponsoren, deelnemende bedrijven maar vooral de vrijwilligers achter de stichting die dit de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.

Bedankt!

Namens Roefelstichting Epe en Roefelstichting Vaassen
Karin van Turnhout
Monique Zweekhorst

 

Copyright © 2022 Stichting Roefeldag Vaassen - - 25 september 2019 - info@roefeldag-vaassen.nl - Alle rechten voorbehouden.